Печатна реклама

ОФСЕТОВ И ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Предлагаме дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на различни медийни носители на всички материали  необходими за Вашата рекламна кампания или презентация.

 • Визитни картички
 • Листовки, дипляни
 • Флаери, плакати
 • Бланки, брошури
 • Етикети
 • Покани и поздравителни картички
 • Опаковки за CD/DVD
 • Папки, каталози, менюта
 • Падове и кубчета
 • Хартиени торби
 • Пощенски пликове