Печатна реклама

ОФСЕТОВ И ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ

Предлагаме дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване на различни медийни носители на всички материали  необходими за Вашата рекламна кампания или презентация.

  • Визитни картички
  • Листовки, дипляни
  • Флаери, плакати
  • Бланки, брошури
  • Етикети
  • Покани и поздравителни картички
  • Опаковки за CD/DVD
  • Папки, каталози, менюта
  • Падове и кубчета
  • Хартиени торби
  • Пощенски пликове