Обемни лога и букви

Обемни букви от златна огледална неръждавейка
Обемно лого от златна огледална  неръждавейка
Вакуум формовано лого